Als je niet kunt lopen, dan laat ik je rennen

Afhankelijk van de complexiteit van de handicap wordt er paardrijles gegeven in een groep van drie tot zes personen. Bij de instructie wordt afhankelijk van de handicap gebruik gemaakt van speciale hulpmiddelen zoals een eenhands-teugel, een deken, een singel met handvaten, een blokkenzadel, een gelpad, etc. Het therapeutisch-recreatief paardrijden wordt gegeven door een gekwalificeerde instructrice of door een stagiaire onder begeleiding van het instructieteam. Vrijwilligers die als persoonlijk assistent de ruiter tijdens de les begeleiden, ondersteunen de instructeurs daarbij.

Op woensdag en donderdag hebben wij enkele uren beschikking over de bak bij Manege Pullens te Kaatsheuvel. Er bestaat wel een wachtlijst, maar toelating zal van meerdere factoren afhangen. De eerste 2 lessen is er plaats voor 3 of 4 ruiters per les, afhankelijk van de handicap en het aantal beschikbare begeleiders. In de laatste les kunnen ca .5 ruiters terecht.

       Op woensdag zijn de lestijden als volgt :

  • 17.30 – 18.00 uur (stap draf, zelfstandig)
  • 18.10 – 18.40 uur (belevingsgericht paardrijden)
  • 18.45 – 19.30 uur (stap, draf, galop, zelfstandig)

    Op donderdag kunnen we terecht van 

  • 17.15 – 17.45 uur (stap draf, met begeleiding
  • 17.50 – 18.20 uur (belevingsgericht paardrijden)
  • 18.25 – 19.00 uur (stap draf, zelfstandig)

Stap, draf, met begeleiding;

Deze lessen zijn in het algemeen voor ruiters met een lichte lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In deze lessen wordt lesgegeven naar aanleiding van de leerdoelen. Leerdoelen kunnen o.a. zijn; verbeteren van houding en zit van de ruiter, leren rijden van manege figuren en zelfstandig leren paardrijden. Deze ruiters stappen en draven en worden indien nodig begeleid door een vrijwilliger onder leiding van de instructeur. 

Belevingsgericht paardrijden;

Deze lessen zijn in het algemeen voor ruiters met een meervoudige of ernstig verstandelijke beperking. In deze lessen wordt spelenderwijs en belevingsgericht lesgegeven. Er wordt veel gebruik gemaakt van spelmateriaal. De leerdoelen worden in kleine stapjes behaald. Leerdoelen kunnen o.a. zijn; verbeteren van houding en zit van de ruiter, contact met andere ruiters, leren uitvoeren van spelletjes, etc. Deze ruiters stappen en draven (indien mogelijk). Zij worden begeleid door een of meerdere vrijwilligers onder leiding van de instructeur. 

Stap, draf, (galop) zelfstandig;

Deze lessen zijn in het algemeen voor ruiters met een lichte lichamelijke of lichte/matige verstandelijke beperking, die zelfstandig kunnen paardrijden. In deze lessen wordt les gegeven naar aanleiding van de leerdoelen. Leerdoelen kunnen o.a. zijn; verbeteren van houding en zit van de ruiter, verbeteren van het rijden van figuren en het geven van hulpen aan het paard. Deze ruiters stappen en draven en indien mogelijk galopperen deze ruiters ook. Deze ruiters worden begeleid door de instructeur en de vrijwilligers helpen alleen bij het op- en afstijgen. 

Wedstrijden

Elk jaar kunnen alle ruiters laten zien dat ze veel geleerd hebben tijdens de jaarlijkse wedstrijd die dan bij Manege Pullens gehouden wordt. Ook gaan we 1 maal per jaar naar het Ruiterweekend Gehandicapten in Bunschoten. Hier worden op zaterdag en zondag diverse proeven gereden in diverse moeilijkheidsklassen. We zijn dan een heel weekend daar aanwezig.
Sinds 2009 zijn we ook met enkele ruiters aanwezig op de Special Olympics. deze worden om de 2 jaar georganiseerd in de daarvoor aangewezen stad. In 2009 had de SPG Langstraat e.o. de eer om deze spelen in Waalwijk te mogen organiseren.

Kosten;

Het tarief wat wij hanteren voor het geven van de lessen is een vast bedrag per maand. Dit is € 37,50.  Dit is gebaseerd op 40 weken les per jaar. Je kan kiezen of je per maand of per kwartaal betaalt. Denk jij na dit alles gelezen te hebben; "Ja, ik wil dit ook", bedenk dan wel dat er een wachtlijst is waardoor je niet meteen kan gaan rijden. Er wordt bij het indelen rekening gehouden met de complexiteit van jouw handicap en zo zou het kunnen zijn dat iemand die later inschrijft, eerder aan de beurt is.

Aansprakelijkheid;

Paardrijden is een sport die risico´s met zich meebrengt. Ook al zijn er gekwalificeerde instructeurs en vrijwilligers aanwezig, dan wil dit niet automatisch garanderen dat er niets kan gebeuren. Het paardrijden geschiedt dan ook op eigen risico. De SPG heeft voor elke ruiter een WA verzekering afgesloten. SPG Langstraat e.o. of Manege Pullens zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die geen verband hebben met het directe lessen van de ruiter.

Inlogformulier