Huisregels SPG Langstraat e.o.


Inhoud:

 1. Aanmelden/inschrijven
 2. Persoonlijke en medische informatie
 3. Kleding:
 4. De Lessen:
 5. Evenementen:
 6. Afmelden:
 7. Betalingen:
 8. Participatie:
 9. Verzekering:
 10. Website:
 11. Vergaderingen:
 12. Protocollen:


1. Aanmelden/inschrijven

 1. Aanmeldingen worden gedaan bij het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 2. Als er een plek vrij komt, wordt er gekeken welke ruiter van de wachtlijst het beste in die les past. Als er meerdere ruiters in aanmerking komen dan wordt er wel gekeken naar wie er het langst op de wachtlijst staat. Dan wordt een proefles ingepland.
 3. De eerste 6 maanden dat een ruiter rijdt is een proeftijd, die per direct beëindigd kan worden. 
 4. Er zijn een aantal beperkingen/ aandoeningen/ ziekte waarbij er volgens de Federatie Paardrijden Gehandicapten niet paardgereden mag worden. Hier wordt naar gehandeld, ook als een arts zegt dat er wel gereden mag worden.

2. Persoonlijke en medische informatie

 1. Bij aanmelding en/ of start van rijden moet er een inschrijfformulier worden ingevuld. Dit formulier moet door ruiter, ouders of begeleiders verplicht en volledig worden ingevuld. Dit formulier moet regelmatig opnieuw worden ingevuld om de informatie up to date te houden.
 2. Ouders/ begeleiders zijn verantwoordelijk en verplicht om persoonlijke en medische informatie altijd door te geven aan de instructeur/ het bestuur. Ook als deze (tijdelijk) veranderen.
 3. De instructeur en het bestuur hebben een volledig beeld inclusief medische gegevens van de ruiter nodig om verantwoord en verzekerd les te kunnen geven. 
 4. De ruiter/ouder/begeleider is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van medicijnen, die in geval van acute situaties (hart, diabetes, allergie, epilepsie e.d.) nodig zijn!!

3. Kleding:

 1. Het dragen van een veiligheidscap met het keurmerk EN 1384 is verplicht! De eerste 3 weken kan deze geleend worden, daarna verwachten wij dat de ruiter zelf een cap aanschaft.
 2. De ruiter draagt paardrijkleding: rijbroek, paardrijlaarzen/ schoenen met chaps en eventueel handschoenen.
 3. Wij hebben voor een klein bedrag tweedehandse rijbroeken, rijlaarzen en caps te koop. Dit kunt u navragen bij Hetty van Dongen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 4. Als het dragen van rijkleding niet mogelijk is, dan graag overleggen met een van de bestuursleden.
 5. Om veiligheidsredenen mag er absoluut niet worden paardgereden met zomerkleding (zoals korte broek), gym- of zomerschoenen.
 6. Na 2 maanden krijgt de ruiter SPG kleding in bruikleen waarvoor een borg van € 25,00 wordt gevraagd. Deze kleding wordt tijdens de lessen en tijdens evenementen gedragen.
 7. Mocht de ruiter stoppen bij SPG Langstraat moet de kleding retour. Het is niet toegestaan om deze kleding buiten SPG activiteiten te gebruiken.

4. De Lessen:

 1. De instructeur bepaalt altijd wat er gebeurt zowel wat betreft de paardkeuze per ruiter, keuze van vrijwilliger bij een ruiter, de hulpmiddelen, manier van rijden etc.
 2. Vragen en opmerkingen kunnen voor en na de les gedaan worden bij de instructeur of bij een van de aanwezige bestuursleden.
 3. Tijdens de lessen mogen ouders/ begeleiders vanaf de kantine toe kijken en niet langs de rijbak. Mocht dit om een bijzondere reden toch een keer noodzakelijk of beter zijn, dan kan dit in overleg met de instructeur.
 4. De lessen kunnen door het bestuur door onvoorziene omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden, ziekte van de instructeur of besmettelijke ziekte van de paarden afgezegd worden. 

5. Evenementen:

 1. Jaarlijks organiseren wij een wedstrijd bij Manege Pullens waaraan alle ruiters mogen deelnemen. Ruiters kunnen aangeven of ze willen deelnemen.
 2. Wij nemen ook deel aan landelijke wedstrijden, hieraan kunnen helaas niet alle ruiters deelnemen. Het bestuur en de instructeurs bepalen wie er mee kan/mag en overleggen dit met ruiters/ouders/begeleiders.
 3. Indien mogelijk organiseren of nemen wij deel aan andere activiteiten zoals Indoor Brabant, spelletjesmiddag etc.
 4. Deelname aan de evenementen is niet verplicht! Maar als de ruiter opgegeven is en hij / zij kan alsnog niet mee doen, worden eventuele kosten wel in rekening gebracht.

6. Afmelden:

 1. Er moet minstens 24 uur van te voren worden afgemeld met uitzondering van uitzonderlijke situaties. Afmelden wordt altijd gedaan bij de instructeur/ instructrice die de les geeft. De telefoonnummers van de instructeur / instructrices zijn terug te vinden onder het menu "CONTACT".
 2. Als een ruiter bijvoorbeeld vanwege een operatie of tijdelijke opname langere tijd niet aanwezig is, moet dit vooraf besproken worden met een van de bestuursleden.
 3. Ruiters die vaak afzeggen, krijgen een gesprek met een of meer bestuursleden, het bestuur heeft te allen tijden het recht om de samenwerking met de ruiter op te zeggen.

7. Betalingen:

 1. De kosten van de paardrijlessen zijn EUR 37,50 per maand. Elke maand of kwartaal ontvangt de ruiter een rekening, die binnen 14 dagen moet worden voldaan.
 2. De kosten zijn elke maand of kwartaal gelijk ongeacht het aantal lessen, wat onder meer afhankelijk is van vakanties, afwezigheid van de ruiter of het annuleren van lessen algeheel of per ruiter, door het bestuur of instructeur.
 3. Mocht u de rekening vanwege een goede reden niet kunnen voldoen dan moet u, als u de rekening ontvangt, contact opnemen met de penningmeester om te overleggen.
 4. Bij niet tijdig betalen wordt er een eerste aanmaning verstuurd. Indien dit niet binnen 10 dagen tot betaling leidt, behoudt de stichting zich het recht voor om de ruiter van verdere deelname uit te sluiten.
 5. Het bestuur behoudt zich het recht voor om het lesgeld te verhogen. Hiervan zal men minimaal 1 maand van te voren op de hoogte worden gebracht.
 6. Mocht de ruiter, om welke reden dan ook, beslissen te stoppen met paardrijden dan geldt er altijd een opzegtermijn van 1 maand.

8. Participatie:

 1. Alle ruiters moeten jaarlijks in het 3e kwartaal minimaal 5 grote clubactie loten verkopen.
 2. Het is zeer wenselijk dat de ruiter / ouders / begeleiders zich inzetten om extra geld op te halen voor de SPG. Voorbeelden hiervan zijn: vrienden aanleveren voor de vriendenclub, extra loten verkopen, zelf verzonnen acties etc.

9. Verzekering:

 1. De SPG heeft een collectieve ongevallenverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor alle ruiters en vrijwilligers.
 2. Het bestuur en de instructeur werken zo veilig mogelijk. Tijdens het paardrijden werken we met levende dieren, dus moet de ruiter / ouder / begeleider zich bewust zijn dat er altijd een (eigen) risico is. Het is daarom te allen tijden verplicht om de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.

10. Website:

 1. De SPG heeft een website: www.spglangstraat.nl. Hierop zijn o.a. de contactgegevens van het bestuur en instructeurs te vinden.
 2. De vakanties en evenementen zijn te vinden op de website onder het kopje Agenda.
 3. De website heeft een besloten deel. Om hier te kunnen inloggen moet je een clubaccount aanvragen het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 4. Ruiters en vrijwilligers geven op het inschrijfformulier of vrijwilligersovereenkomst aan of foto’s en dergelijke gebruikt mogen worden op social media / website van SPG Langstraat
 5. Ouders / begeleiders en vrijwilligers mogen geen foto’s van andere ruiters of vrijwilligers gebruiken op hun eigen social media / website.

11. Vergaderingen:

 1. Tenminste 1x per jaar is er overleg met de instructeurs.
 2. Tenminste 1x per jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst.
 3. Tenminste 1x in de 2 jaar is er bij voldoende belangstelling een bijeenkomst met de ruiters en/of ouders / begeleiders.

12. Protocollen:

 1. SPG Langstraat heeft een protocollenmap in de SPG Kast, waarin protocollen zijn vastgelegd voor calamiteiten, BHV, vrijwilligersbeleid, alcohol en drugsgebruik, medicijngebruik en ongewenst gedrag. Vrijwilligers, ruiters en / of hun ouders / begeleiders dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van deze map. Deze protocollen zijn ook terug te vinden op onze website, echter moet hiervoor wel worden ingelogd.

Voor vragen en opmerkingen kunt u te allen tijde terecht bij een van de bestuursleden!

Afdrukken E-mailadres

Bijlage Huisregels Uitgangspunten voor afgelasting

Afgelopen jaren is het wel eens voorgekomen dat de lessen van de SPG Langstraat e.o. zijn afgelast. Om alle onduidelijkheden weg te nemen, hebben wij een aantal regels voor afgelastingen op een rijtje gezet;

Afgelasting is gebaseerd op enkele primaire uitgangspunten:

 • Als er sprake is van een nationaal weeralarm code oranje of rood.
 • Als men spreekt over een tropische dag (temperaturen die groter zijn dan 30°C)
 • Geen beschikbaarheid van een instructeur
 • Besmetbaarheid door virussen als bv. Rhinovirus

Nationaal Weeralarm
Het KNMI kan een Weeralarm uitgeven, bij de volgende 2 punten zal de SPG de lessen afgelasten:

 1. gladheid door ijzel, ijsregen of sneeuwval (minstens drie centimeter per uur of minstens tien centimeter in zes uur)
 2. driftsneeuw (met een gemiddelde windsnelheid van meer dan veertig kilometer per uur, windkracht 6 of meer)

Tropische dag
Bij 30 graden of hoger spreekt het KNMI over een tropische dag. De afgelasting tijdens een tropische dag is ter bescherming van zowel de ruiters als de begeleiders en instructeurs.

Geen beschikbaarheid instructeur
Het kan voorkomen dat onze instructeurs niet kunnen i.v.m. ziekte, werk of andere afwezigheid. Indien we geen vervanging kunnen regelen is de veiligheid van onze ruiters niet gewaarborgd zijn en zal SPG Langstraat e.o. de lessen afgelasten.

Besmettingsgevaar Virus
Indien er een virus in omloop is waardoor de manege besluit geen lessen te geven. Als de manege sluit zal ook SPG Langstraat e.o. de lessen afgelasten.

Communicatie
Als er sprake is van een afgelasting van de lessen zal er op diverse vlakken communicatie plaatsvinden.
Via de website (www.spglangstraat.nl) en Facebook (https://www.facebook.com/Spg-Langstraat-Eo-256268828076207/) zal de afgelasting bekend worden gemaakt.
Vrijwilligers worden via de Woensdag&Donderdag groepsapp op de hoogte gebracht.
De instructeur, bestuurleden of vrijwilligers nemen contact op met de ruiters en of ouders. Dit kan via App of men belt.

Afdrukken E-mailadres

Inlogformulier