Datalek procedure

In het kader van de Privacywetgeving geldt sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken. Met deze meldplicht is bij wet geregeld dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zodra er sprake is van een datalek. Hierbij moet er kans zijn op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens. In een aantal gevallen moet dit datalek ook gemeld worden aan de betrokkenen. SPG Langstraat e.o.  dient zich als stichting ook te conformeren aan deze meldplicht.

Datalekprocedure downloaden

Datalek procedure (PDF)

  • donderdag, 23 november 2017