Beleidsplan AVG/GDPR

SPG Langstraat e.o. hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van alle ingeschreven personen, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door SPG Langstraat e.o. dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SPG Langstraat e.o. houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
 
In dit privacy beleid staat beschreven hoe SPG Langstraat e.o. persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen.

Beleidsplan AVG/GDPR versie 1.4 inzien

Beleidsplan AVG / GDPR (PDF)

  • donderdag, 14 december 2017

Algemene Gegevens

SPG Langstraat e.o.

Secretariaat:
Donge 15
5172 CJ Kaatsheuvel
Tel. dhr. J. v. Dongen 06-29521295
E-mail: info@spglangstraat.nl
 
Rabobank nr.: 33.42.62.135

IBAN:  NL71RABO0334262135  
BIC: RABONL2U
K.v.K. 41.09.94.74

ANBI & FPG

De stichting is aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG)

    


SPG Langstraat is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
ANBI Fiscaal nummer 5522870