Procedures

Checklist Privacy

Het bewust en veilig werken met persoonsgegevens vinden we bij SPG Langstraat e.o. belangrijk. Ga je aan de slag met persoonsgegevens of heb je voor een bepaalde taak gegevens nodig?  Gebruik dan onderstaande checklist, zodat je zeker weet dat je de gegevens voor jouw doel kunt gebruiken. Is het antwoord op één of meerdere vragen ‘nee’? Dan mag je de gegevens niet gebruiken. Heb je vragen? Mail dan met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Datalek procedure

In het kader van de Privacywetgeving geldt sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken. Met deze meldplicht is bij wet geregeld dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zodra er sprake is van een datalek. Hierbij moet er kans zijn op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens. In een aantal gevallen moet dit datalek ook gemeld worden aan de betrokkenen. SPG Langstraat e.o.  dient zich als stichting ook te conformeren aan deze meldplicht.

Integriteits- en Geheimhoudingsverklaring

Personen die permissie hebben persoonsgegevens (zowel algemeen als bijzondere gegevens) te registreren en raadplegen, zijn verplicht tot geheimhouding tenzij er een wettelijke of redelijke noodzaak toe bestaat gegevens te verstrekken.

Verwerkersovereenkomst

Het is onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht dat de verwerkingsverantwoordelijke (voorheen verantwoordelijke) en de verwerker (voorheen bewerker) een verwerkersovereenkomst afsluiten. Is dat nieuw? Nee, dat moest onder de Wbp ook al. Wel nieuw is dat er een aantal verplichte onderwerpen in de AVG zijn bijgekomen die je in de verwerkersovereenkomst moet vastleggen.

Algemene Gegevens

SPG Langstraat e.o.

Secretariaat:
Donge 15
5172 CJ Kaatsheuvel
Tel. dhr. J. v. Dongen 06-29521295
E-mail: info@spglangstraat.nl
 
Rabobank nr.: 33.42.62.135

IBAN:  NL71RABO0334262135  
BIC: RABONL2U
K.v.K. 41.09.94.74

ANBI & FPG

De stichting is aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG)

    


SPG Langstraat is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
ANBI Fiscaal nummer 5522870