Huisregels

Huisregels

Om het plezier en de veiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen zijn er een aantal afspraken op papier gezet, waaraan alle betrokkenen zich moeten houden. De stichting is aangesloten bij Federatie Paardrijden Gehandicapten en voldoet aan de eisen die zij stelt.

Huisregels Uitgangspunten voor afgelasting

Om alle onduidelijkheden weg te nemen, hebben wij een aantal regels voor afgelastingen op een rijtje gezet. We willen iedereen verzoeken om deze regels eens door te lezen, zodat dit voor iedereen duidelijk is.

Algemene Gegevens

SPG Langstraat e.o.

Secretariaat:
Donge 15
5172 CJ Kaatsheuvel
Tel. dhr. J. v. Dongen 06-29521295
E-mail: info@spglangstraat.nl
 
Rabobank nr.: 33.42.62.135

IBAN:  NL71RABO0334262135  
BIC: RABONL2U
K.v.K. 41.09.94.74

Facebook Fanbox

ANBI & FPG

De stichting is aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG)

    


SPG Langstraat is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
ANBI Fiscaal nummer 5522870