Beleid

Integriteits- en Geheimhoudingsverklaring

Personen die permissie hebben persoonsgegevens (zowel algemeen als bijzondere gegevens) te registreren en raadplegen, zijn verplicht tot geheimhouding tenzij er een wettelijke of redelijke noodzaak toe bestaat gegevens te verstrekken.

Vrijwilligers Beleid en Vrijwilligerovereenkomst

Conform de bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet verklaart het bestuur dat tijdens werkzaamheden bij SPG Langstraat een beleid wordt gevoerd gericht op het beschermen van veiligheid en gezondheid van vrijwilligers die onder het gezag van het bestuur werkzaamheden verrichten.

Algemene Gegevens

SPG Langstraat e.o.

Secretariaat:
Donge 15
5172 CJ Kaatsheuvel
Tel. dhr. J. v. Dongen 06-29521295
E-mail: info@spglangstraat.nl
 
Rabobank nr.: 33.42.62.135

IBAN:  NL71RABO0334262135  
BIC: RABONL2U
K.v.K. 41.09.94.74

ANBI & FPG

De stichting is aangesloten bij de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG)

    


SPG Langstraat is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
ANBI Fiscaal nummer 5522870